Oktatásfejlesztés

Az MSZP oktatáspolitikájának középpontjában a gyermek áll, korszerű tudást szeretne nyújtani minden diáknak, mely kiegyenlíti az esélykülönbségeket- és visszaállítaná a tankötelezettség korhatárát 18 évre.

9 évfolyamos iskolai alapképzést vezetne be úgy, hogy az alapkészségek elsajátítására és megerősítésére (írás, olvasás, számolás, szövegértés, digitális alapismeretek) szolgáló alsó tagozat 5 éves lenne.

A GDP 6%-át fordítaná oktatásra, valamint a pedagógusok bérezési alapjának a minimálbért tenné, ezzel eredményezve átlagosan 35%-os növekedést.

Megszüntetné a KLIK-et és több szakmai autonómiát biztosítana a pedagógusoknak, illetve minden jelentős szakmai kérdésben egyeztetést kezdeményezne az érintett szakmai és civil szervezetekkel, beleértve az ifjúsági és diákszervezeteket is.

Azokon a településeken, ahol kizárólag világnézetileg elkötelezett intézmény működik, szektor semleges finanszírozással biztosítaná az állami vagy önkormányzati fenntartású iskolák működését.

Felsőoktatásban, az első diploma megszerzéséért folytatott egyetemi tanulmányokat a képzés tanrend szerinti idejére mindenki számára – aki teljesítette a bekerülés feltételeit– ingyenessé tenné, valamint a hallgatói ösztöndíjakat 33%-kal emelné.