MSZP

Az igazságosságban és az egyenlőségben hiszünk.

Baloldali pártként a gyengébbek oldalán állunk a hatalmasokkal szemben. A szociális jogok európai pillérét megfogalmazó közös elhatározás végrehajtását akarjuk. Az a célunk, hogy Magyarországon a dolgozók a munkájukból meg tudjanak élni, a vállalkozók sikeresek legyenek, a nőknek ugyanakkora fizetés járjon, mint a férfiaknak, az idősek tisztességes nyugdíjat kapjanak, a fiataloknak pedig ne kelljen elhagyni a hazájukat, ha boldogulni szeretnének. Olyan kormányzást fogunk megvalósítani, amely nem ellenséget keres, hanem barátokat gyűjt, nem támad, hanem szövetséget köt, nem parancsol, hanem együttműködésre törekszik. Olyan kormányzást, amelynek célja az igazságtalanság felszámolása, a szabadság és a jólét együttes biztosítása.

Európa polgárai 72 éve békében élnek. Minden nehézsége ellenére egyértelmű tény, hogy a béke garanciája a kontinensünkön az Európai Unió. Éppen ezért minden olyan politikai tett, amely az Európai Uniót erősíti, a béke garanciáját erősíti. Minden olyan tett, amely Európát gyengíti, a békét és a jólétet veszélyezteti. Mi, magyar szocialisták a béke pártján állunk és hitet teszünk az Európai Unió mellett.

Közel három évtizede, 1989-ben együtt hittük, és közösen akartuk, hogy egy új, jobb kor jöjjön el. Amely garantálja a biztonságot fiatalnak és idősnek, nőnek és férfinak egyaránt, ahonnan nem elmenni kell, hanem ahová visszatérni érdemes. Amely közös hazánk, mindannyiunk otthona, nemzetiségre, vallásra, szexuális irányultságra való tekintet nélkül. Büszke magyarok, egyben büszke európaiak országa, amely az európai közösség része és megkérdőjelezhetetlenül tagja az Európai Uniónak. Egy gyarapodó és boldog Magyarország! Ez a célunk!

Családközpontúság

A gyermeket várók a 6. hónapban egy 60 ezer forintos, majd a gyermek születése után egy újabb 60 ezer forintos támogatásban részesülnének.

50%-kal emelnék a családi pótlék összegét, ezzel garantálná reálértékének megőrzését, továbbá emelnék a fogyatékos és tartósan beteg gyermekeket nevelők pótlékát és anyagi támogatásukat.

Megduplázná az életkezdési támogatás induló összegét, megtartaná a családi adókedvezmény rendszerét és megerősítené a szociális védőhálót.

Újra bevezetnék a lakhatási támogatást és adósságkezelési szolgáltatást, valamint a pénzbeli és társadalombiztosításhoz kötött ellátások esetében a GYES, GYED biztosítaná az évenkénti indexálást az infláció mértékével.

Magyarország, Mint Európai Uniós Ország

Az MSZP közeledne az Európai Unió mag-országaihoz, részt venne az integráció elmélyítésében, erősítené a közösségi szemléletet, illetve hosszú távon az euró bevezetését tűzné ki célul.

Európai Uniós tagságunkat felhasználná arra is, hogy segítse a határon túli magyarság helyzetének javítását, jogainak bővítését.

Az ország nemzetközi kapcsolatainak erősítése és bővítése érdekében arra törekedne, hogy minél több ország legyen a szövetségesünk, barátunk és együttműködő partnerünk, melynek érdekében elengedhetetlennek tartja a külpolitikai irányváltást.

Egészségügy

Az MSZP helyreállítaná a mindenkire kiterjedő egészségbiztosítást és visszaállítaná a független Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (OEP).

Az embererőforrás hiány és az elvándorlás kezeléseként a piaci átlaghoz emelné az egészségügyben dolgozók bérét, fejlesztené a közép- és felsőfokú egészségügyi szakképzést, növelné az állami ösztöndíjas orvostanhallgatók arányát.

Együttműködést ajánlana minden olyan szervezetnek, egészségügyben dolgozónak, aki az MSZP-hez hasonlóan fellép a paraszolvencia ellen és a hálapénz felszámolását akarja, független betegjogvédelmi hatósággal biztosítaná, hogy a betegek jogai a kórházakban ne sérüljenek.

Az egészségügyre fordított több pénzből jelentősen emelné a kórházak és a szakrendelők működési előirányzatait, hogy több juthasson korszerű eszközökre, karbantartásra és lerövidüljenek a várólisták, mindenki számára hozzáférhető, lényegesen jobban finanszírozott háziorvosi rendszert teremtene, külön figyelemmel a házi gyermekorvosi ellátásra, költségvetési finanszírozással támogatná az ápolásra szoruló időskorúak családon belüli ellátását, korszerű roham- és esetkocsik beszerzésével fejlesztené az Országos Mentőszolgálatot.

Prevencióra, az egészségmegőrzés hatékonyságának növelésére a jelenleginél lényegesen több forrást biztosítana, új, szociális alapon nyugvó gyógyszertámogatási rendszert vezetne be.

Menekültügy és Határvédelem

NATO tagságunk erős garanciát jelent biztonságunkhoz, az Európai Unió közös értékrendje pedig iránytűt a szociális Európához, és ezzel Magyarország, a magyarság nemzeti érdekeinek érvényesítéséhez.

Gazdasági Reformok

Az MSZP az EU-s forrásokat a kis- és középvállakozások, valamint az oktatás és az eü. fejlesztésére, az egyenlőtlenségek csökkentésére használná fel, állami mikrohitel programot indítana a kis- és mikro-vállalkozások számára.

Felmondaná a Paks2-ről Oroszországgal kötött szerződést, népszavazást tartana az új atomerőmű létesítéséről, ahol a szülők a gyermekeik nevében is szavazhatnának.

Az MSZP célja minél előbb megközelíteni az EU-s bérek átlagát, önk. köztisztviselők, közokt., felsőokt., közművelődésben dolgozók bérét átlagosan 35%-kal emelné, valamint havi nettó 100 ezer forintnál kevesebbet senki sem kereshetne.

Az alacsony és közép jövedelműek adóterheit adóvisszatérítéssel csökkentené, így havi 15 ezer forinttal többet vinnének haza az átlagjövedelemnél kevesebbet keresők, továbbá 5 %-ra csökkentené minden alapvető élelmiszer ÁFA-ját.

Végleg beszüntetné a letelepedési kötvények árusítását, a forgalmazó cégekre 75%-os offshore adót vetne ki.

Oktatásfejlesztés

Az MSZP oktatáspolitikájának középpontjában a gyermek áll, korszerű tudást szeretne nyújtani minden diáknak, mely kiegyenlíti az esélykülönbségeket- és visszaállítaná a tankötelezettség korhatárát 18 évre.

9 évfolyamos iskolai alapképzést vezetne be úgy, hogy az alapkészségek elsajátítására és megerősítésére (írás, olvasás, számolás, szövegértés, digitális alapismeretek) szolgáló alsó tagozat 5 éves lenne.

A GDP 6%-át fordítaná oktatásra, valamint a pedagógusok bérezési alapjának a minimálbért tenné, ezzel eredményezve átlagosan 35%-os növekedést.

Megszüntetné a KLIK-et és több szakmai autonómiát biztosítana a pedagógusoknak, illetve minden jelentős szakmai kérdésben egyeztetést kezdeményezne az érintett szakmai és civil szervezetekkel, beleértve az ifjúsági és diákszervezeteket is.

Azokon a településeken, ahol kizárólag világnézetileg elkötelezett intézmény működik, szektor semleges finanszírozással biztosítaná az állami vagy önkormányzati fenntartású iskolák működését.

Felsőoktatásban, az első diploma megszerzéséért folytatott egyetemi tanulmányokat a képzés tanrend szerinti idejére mindenki számára – aki teljesítette a bekerülés feltételeit– ingyenessé tenné, valamint a hallgatói ösztöndíjakat 33%-kal emelné.

Korrupció Felszámolása

Az MSZP korrupcióellenes ügyészi hivatalt hozna létre, támogatná az Európai Ügyészség felállítását és visszaállítaná az Alkotmánybíróság korábbi hatáskörét, hogy ezáltal is csökkenjen a korrupció eltussolásának lehetősége.

A költségvetési újraelosztásban az egészségügy, az oktatás, az innováció támogatása, valamint az igazságtalanságok csökkentése élvezne előnyt.

Nyílttá és átláthatóvá tennék a közbeszerzéseket és az állam pénzköltéseit.

Az állami rendvédelmi szervek mellett a vagyonbiztonság megóvásában fontos szerepet játszik a magánbiztonsági szektor is, így az ágazat kifehérítése érdekében szakmai kompetenciájukat és társadalmi tekintélyüket erősítő intézkedéseket vezetne be.

Sportfejlesztés

Minden sportág és szabadidősport is részesülne a társasági adóból (TAO), mely kedvezményének igénybevételéről és a kedvezményezett sportegyesületekről nem a vállalati vezetők, hanem a vállalat dolgozói döntenének az üzemi tanácsok választásának megfelelő szavazással.

Energetika és Fenntarthatóság

Kizárólag olyan fejlesztéseket támogatna, amelyek a jelen érdekeit a jövő károsítása nélkül szolgálják.

Energiapolitikájában a megújuló energiaforrások használatára, valamint az energiatakarékosság és a hatékonyság növelésére helyezik a hangsúlyt.

A hosszútávú környezeti és társadalmi kiszámíthatóság, valamint a törvényesség az alapja a korábbi és a további beruházási döntések áttekintésének és esetleges felülvizsgálatának.

Újraindítaná és a lakóházak lehető legnagyobb részére kiterjesztené az épületszigetelési kormányprogramot.

Környezetvédelmi politikájának alapja a fenntartható fejlődés, hiszen a környezet és a természeti erőforrások védelme létfontosságú. Kímélni, védeni, óvni kell a vizet, a levegőt, a talajt, az élőhelyeket.

Nyugdíj és Lakhatás

Az MSZP bérlakásépítési programot indítana: az önkormányzatokkal együttműködve az építés és a működtetés terén is 40 ezer új, magas energiahatékonyságú és olcsó bérlakást építene Magyarországon a következő négy év során.

Lakásfelújítás finanszírozására központi Otthon-felújítási Alapot hozna létre, az önk. bérlakások felújítási költségeinek kétharmadát pályázati úton fizetné ki az önk.-oknak.

Növelné a Nemzeti Eszközkezelő támogatását, annak lakásvásrlási-visszabérlési programjában lát megoldást az utcára kerülés csökkentésére.

Megnövelné az alacsonyabb fogyasztású háztartási gépekre való átállás, a fűtési/hűtési rendszerek korszerűsítésnek állami támogatását.

A nyugdíjjárulék felső korlátját 700 ezer forintban állapítaná meg, az e feletti jövedelemhányadra szolidaritási hozzájárulást vetne ki.

Az időskorúak járadékát 50 százalékkal megemelné, valamint 62. életév elérését követően lehetőséget biztosítana az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére, visszaállítaná a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjjogosultságot, valamint feloldaná a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását.

Korrekciós programot indítanának az alacsony nyugdíjak felzárkóztatására, különösképp tekintettel a 100 ezer forint alatti nyugdíjakra, melynek érdekében az átlagnyugdíj havi összegének megfelelő (jelenleg 120 ezer forint) nyugdíj-kiegészítést adnának.