Oktatásfejlesztés

A Momentum célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a magas színvonalú, egyéni igényekre alakított oktatást, hogy a diákok a legtöbbet hozhassák ki magukból. Támogatják az adaptív készségek fejlesztését, a valós tapasztalatokra épülő tanulási folyamatokat.

Megszüntetnék a kötött kerettantervi és tantárgystrukturális rendszert, szakmai autonómiát adnának az intézményeknek és pedagógusoknak, visszaállítanák a szabad tankönyvpiacot. Létrehoznák az önálló Oktatási Minisztériumot.

Kihasználnák a technológia nyújtotta lehetőségeket, bevezetnék a digitális tanulási platformok használatát és nagy hangsúlyt fektetnének a változó világban fontos készségek fejlesztésére.

Átalakítanák a pedagógusképzést és a tanári pályát, hogy az vonzó karrierlehetőséget nyújtson a legtehetségesebb diákoknak is. Megszüntetnék a pedagógusok túlterheltségét a kötelező óraszám és adminisztratív terhek csökkentésével, pedagógiai asszisztensek alkalmazásával. Megemelnék a béreket és az inflációkövetés bevezetésével biztosítanák azok értékállóságát.

Pénzügyi és szervezeti autonómiát biztosítanának az oktatási intézményeknek, megszüntetnék a túlzott központosítást. Méltányos és hatékony, világnézetileg semleges oktatási rendszert hoznának létre, ami a lehető legkésőbb szelektál, ahol a családi háttér vagy a lakóhely nem predesztinálja a diákok sorsát. Biztosítanák a továbbtanulás lehetőségét a szakképzésben tanulók számára is.

Az első tanévben ingyenessé tennék a felsőoktatást, a későbbi évekre pedig jövedelemtől függő diákhitel-visszafizetési rendszert vezetnének be. A szociális helyzetet és a tanulmányi teljesítményt is figyelembe vevő felvételi rendszert vezetnének be, eltörölnék a hallgatói szerződést. Kollégiumfejlesztéssel és megemelt ösztöndíjakkal kiszámítható megélhetést biztosítanának a hallgatóknak.