Menekültügy és Határvédelem

A Momentum migrációs politikája három pilléren nyugszik: egyrészt Magyarország és a többi európai állam védelmén, másrészt a menedékkérők alapvető emberi jogainak biztosításán, harmadrészt pedig a közös európai fellépés megvalósításán minél több területen. Rugalmas rendszerű, a tagállamok igénye szerinti menekültbefogadást támogatnának.

Emberséges és hatékony rendszert állítanának fel, amelyben az állam, az állampolgárok, a határátlépők és az EU érdekei egyaránt érvényesülnek. A határátlépővel szembeni első intézkedéstől a menekültügyi eljárás lefolytatásáig egy állami hatóság járna el, így az ide érkezőknek egy állami szervvel kell kommunikálniuk, míg az egyes testületek közti kusza alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok megszűnnének.

Valamennyi rászorulónak biztosítanának mentálhigiéniás ellátást, tolmácsot és jogi segítségnyújtást. Több tranzitzónát létesítenének a határzár mentén, így többen és gyorsabban juthatnának emberséges körülmények közé. A kerítés rongálásának dekriminalizálását kívánatosnak tartják, hiszen a határon létesített kapuk szükségtelenné teszik a rongálást. A kerítés őrzőinek ellátásán jelentősen javítanának.

A lehető legrövidebb időtartamra korlátoznák a menekültügyi eljárás lefolytatásának idejét, annak érdekében, hogy minél hamarabb befogadó állomásra kerülhessenek azok, akik nemzetközi védelemre jogosultak. Mind a családosokat, mind a 18 éven aluliakat, kérelmük regisztrációja után, egyből a számukra fenntartott befogadó állomásokra szállítanák, hogy ott várják meg kérelmük elbírálását.

A Momentum a civilek bevonásával és azok tevékenységeinek rendszerszintű koordinálásával tehermentesítené a jelenleg túlterhelt menekültügyi rendszert, annak teljes átalakítása során. A civil szervezetek tájékoztatást, képzést is tudnának nyújtani a menekülteknek és bevándorlóknak arról, hogy milyen kultúrába érkeztek, milyen eltérő szabályokat szükséges betartsanak. Ez kiterjedne arra is, hogy Európában a nők és a gyermekek helyzete eltérő a legtöbb muzulmán államban megszokotthoz képest.

A menekültügyi szakma bevonásával alakítanának ki integrációs stratégiát és erősítenék meg a szociális ellátórendszert, annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülők minél hamarabb aktív tagjaivá válhassanak társadalmunknak.