Momentum

Magyarország új politikai generációja vagyunk.

Nemcsak fiatalok, hanem politikán kívülről jöttek minden korosztályból, akik értetlenül állunk azelőtt, hogy a politika százéves vitákba van beleragadva. A politikai viták hitvitává züllesztésében mindkét oldal felelőssége jelentős, de mára eljutottunk a falig a megosztottságban: a közösségeink párbeszédképtelen, gyűlölködő táborokra estek szét, és a legtöbb ember egyszerűen elfordul a politizálástól.

Ahhoz, hogy beindítsuk Magyarországot, nem csak a kormányt kell leváltanunk. Új politikai generációra és új politikai gondolkodásmódra van szükségünk. Nemcsak Magyarország gazdaságpolitikáján vagy külpolitikáján kell változtatnunk, hanem magának a politikának kell új kereteket adnunk. Az elmúlt évtizedekben a magyar politika az árokásásról, a szinte törzsi jellegű háborúról szólt. Nem értékek és érdekek, hanem sérelmek és félelmek mentén szerveződött. A haza szolgálata helyett a korrupció és a hatalomféltés dominált. Számunkra a politika teljesen mást jelent.

A politika a közösség szolgálata, egy lehetőség, hogy magyarok millióinak adjunk reményt. A politika építkezés: árkok ásása helyett hidak építése. A politika közös ügyeink megvitatása, párbeszéd, amelynek során közösen keresünk jó megoldásokat a nemzet előtt álló kihívásokra. Aki azt mondja, hogy tudja a helyes megoldást Magyarország összes gondjára, az nem mond igazat. Hazánk évtizedes problémáira nincsenek egyszerű válaszok. Az egészségügytől a külpolitikán át az agráriumig olyan megoldásokat keresünk, amelyekkel Magyarország egy okosabb, modernebb ország lehet.

Családközpontúság

Rugalmasan alakítható támogatást és munkavégzés melletti gyermekgondozási díjat vezetnének be. Megakadályoznák, hogy az otthon maradó szülők akaratuk ellenére kiessenek a munkaerőpiacról. Apa-hónapokkal működő gyakorlattá tennék az apák otthon maradását.

Megdupláznák a maximum adható GYED-et, újragondolnák, és akár 25 százalékkal emelnék a családi pótlékot, hogy csökkentsék a gyermekszegénység kockázatát. Munkává minősítenék a fogyatékossággal élő gyermek ápolását, az ápolási díjat a másfélszeresére emelnék.

Létrehoznák a pánikgomb-rendszert, hogy a gyermekek könnyebben segítséghez jussanak szükség esetén. A gyermekjogi képviselők számát a tízszeresére emelnék. Korai beavatkozással, lehetőség szerint saját családba történő visszagondozással támogatnák, hogy a gyermekek családban nőjenek fel.

A Momentum fontosnak tartja a gyerekek demokráciára nevelését, önismereti készségek fejlesztését. Drog, szex és alkohol edukációs programokkal nevelnének tudatos fiatalokat.

Magyarország, Mint Európai Uniós Ország

Céljuk, hogy Magyarország ne a perifériához, hanem az Európai Unió magjához tartozzon, ennek érdekében bevezetnék az eurót. Fontosnak tartják a csatlakozást az Európai Ügyészséghez a korrupciómentességért és az átláthatóságért.

A jelenlegi V4 helyett rugalmas, modern, Európa-barát régiós együttműködést építenének. Politikai szövetséget kötnének Németországgal és Franciaországgal, valamint fenntartanák a partneri kapcsolatot Nagy-Britanniával. Kiirtanák az orosz propagandát.

Az EU önvédelme érdekében megerősített titkosszolgálati együttműködést, európai FBI-t javasolnak. Kiállnának a közös európai hadsereg mellett, és támogatnák a közös európai határvédelem megerősítését.

Célszerű hadiipari fejlesztéseket támogatnának, melyek a civil világban is hasznosíthatóak. Megerősítenék a közigazgatási információs hálózatot, küzdenének a dezinformációs kibertámadások ellen.

Javasolják az Európai Bizottság elnökének közvetlen megválasztását, elbocsátanák a politikai alapon kinevezett diplomatákat, modernizálnák a teljes külügyet. Azonnali és teljes nemzetbiztonsági átvilágítást hajtanának végre a külügyi apparátusban, és bezárnák a Nemzeti Kereskedőházakat.

Egészségügy

A Momentum célja, hogy digitális forradalmat hozzon az egészségügyben telemedicinával, az orvosok és intézmények összekapcsolásával, valamint betegvisszajelzési rendszerek fejlesztésével. Egészségügyi technológiai értékeléssel, teljesítményértékeléssel és egészséggazdaságtani elemzésekkel foglalkozó tudományos intézeteket hoznának létre.

A Momentum többlépcsős ágazati béremeléssel, teljesítményalapú bérezéssel számolná fel a hálapénzt, csökkentené az adminisztratív terheket és évenkénti 10%-os béremelést biztosítana az orvosoknak és ápolóknak. Javítanák az egészségügyi intézményekben dolgozók munkakörülményeit, visszaállítanák az Egészségügyi Minisztériumot.

Csoportpraxisokkal reformálnák meg a helyi ellátást, kibővítenék a helyben elvégezhető beavatkozások körét, valamint lehetővé tennék, hogy az állam magánellátóktól is vásárolhasson szolgáltatásokat.

Modernizálnák a mentési rendszert, a betegszállítás feladatkörét átcsoportosítanák az OMSZ-től a magánszolgáltatókhoz. A gyógyszerészeknek ismételt vagy önálló gyógyszerfelírási jogosultságot biztosítanának, az alternatív gyógyászati tevékenységeket erősebben szabályoznák.

Megelőzési stratégiát dolgoznának ki, szabadnappal és pénzdíjjal ösztönöznék a szűrővizsgálatokon való részvételt, emelnék az egynapos sebészeti beavatkozások arányát. Vény nélkül is elérhetővé tennék a sürgősségi fogamzásgátlást.

Növelnék a rehabilitációs intézmények országos lefedettségét, további egészségfejlesztési- és drogmegelőzési programokat biztosítanának. Országos mentálhigiénés és pszichoterápiás ellátórendszert alakítanának ki.

Menekültügy és Határvédelem

A Momentum migrációs politikája három pilléren nyugszik: egyrészt Magyarország és a többi európai állam védelmén, másrészt a menedékkérők alapvető emberi jogainak biztosításán, harmadrészt pedig a közös európai fellépés megvalósításán minél több területen. Rugalmas rendszerű, a tagállamok igénye szerinti menekültbefogadást támogatnának.

Emberséges és hatékony rendszert állítanának fel, amelyben az állam, az állampolgárok, a határátlépők és az EU érdekei egyaránt érvényesülnek. A határátlépővel szembeni első intézkedéstől a menekültügyi eljárás lefolytatásáig egy állami hatóság járna el, így az ide érkezőknek egy állami szervvel kell kommunikálniuk, míg az egyes testületek közti kusza alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok megszűnnének.

Valamennyi rászorulónak biztosítanának mentálhigiéniás ellátást, tolmácsot és jogi segítségnyújtást. Több tranzitzónát létesítenének a határzár mentén, így többen és gyorsabban juthatnának emberséges körülmények közé. A kerítés rongálásának dekriminalizálását kívánatosnak tartják, hiszen a határon létesített kapuk szükségtelenné teszik a rongálást. A kerítés őrzőinek ellátásán jelentősen javítanának.

A lehető legrövidebb időtartamra korlátoznák a menekültügyi eljárás lefolytatásának idejét, annak érdekében, hogy minél hamarabb befogadó állomásra kerülhessenek azok, akik nemzetközi védelemre jogosultak. Mind a családosokat, mind a 18 éven aluliakat, kérelmük regisztrációja után, egyből a számukra fenntartott befogadó állomásokra szállítanák, hogy ott várják meg kérelmük elbírálását.

A Momentum a civilek bevonásával és azok tevékenységeinek rendszerszintű koordinálásával tehermentesítené a jelenleg túlterhelt menekültügyi rendszert, annak teljes átalakítása során. A civil szervezetek tájékoztatást, képzést is tudnának nyújtani a menekülteknek és bevándorlóknak arról, hogy milyen kultúrába érkeztek, milyen eltérő szabályokat szükséges betartsanak. Ez kiterjedne arra is, hogy Európában a nők és a gyermekek helyzete eltérő a legtöbb muzulmán államban megszokotthoz képest.

A menekültügyi szakma bevonásával alakítanának ki integrációs stratégiát és erősítenék meg a szociális ellátórendszert, annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülők minél hamarabb aktív tagjaivá válhassanak társadalmunknak.

Gazdasági Reformok

A fő cél egy nyitott, tudásalapú piacgazdaság kiépítése, ami nemzetközi versenyben is megállja a helyét. A Kutatás- Fejlesztés-Innováció Stratégia részeként, tudatosan növelnék az innovációs hajlandóságot és támogatnák a gazdasági szereplők együttműködését.

 A Momentum, hogy növelje a beruházási hajlandóságot, kiszámítható adórendszert javasol, amiben új adónemet évente egyszer, egy csomagban lehetne bevezetni. Kivezetné az ágazati különadót és megszüntetné az olyan kisadókat, amik amellett, hogy nem szolgálnak hatékonyan valamilyen közcélt, adminisztrációs terhet rónak a vállalkozásokra és felesleges kiadásokat jelentenek az államigazgatásnak.

Hogy garantálják a tisztességes versenyt és egyenlő feltételeket biztosítsanak, kivezetnék a diszkriminatív adókat, az állami mamutvállalatokat hatékonyabbá tenné, a haver cégek érdekében hozott szabályokat lebontaná, a tőzsdét fejlesztené.

A Momentum digitális gazdasági stratégiájában szerepel az elektronikus és online pénzforgalmat ösztönző fejlesztések támogatása és a papír alapú számlázás kivezetése, valamint segítené, hogy a kis- és középvállalkozások bevezessék az új technológiákat és megteremtené a közösségi gazdaság (sharing economy) feltételeit.

Hogy támogassa a kis- és középvállalkozások fejlesztését, a Momentum, többek között, kiépítené a Vállalkozó Erasmus programot, amelynek keretében magyar vállalkozók egy fogadó cégnél töltenek 1-6 hónapot, vagy több céget és iparágat is megismernének, továbbá erősítené a Budapest startup-központ profilját és regionális központok segítségével támogatná az új, innovatív ötletek termékké fejlődését.

A Momentum a jelenlegi összeg háromszorosára növelné a közösségi vidékfejlesztésre szánt források arányát, visszaállítaná a kormányzati és területfejlesztési minisztériumot, és azokban a térségekben, ahol gyenge az infrastruktúra, földművelési lehetőségeket biztosítana a lakosságnak, a Nemzeti Földalap által erre a célra vásárolt földterületeken.

Oktatásfejlesztés

A Momentum célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a magas színvonalú, egyéni igényekre alakított oktatást, hogy a diákok a legtöbbet hozhassák ki magukból. Támogatják az adaptív készségek fejlesztését, a valós tapasztalatokra épülő tanulási folyamatokat.

Megszüntetnék a kötött kerettantervi és tantárgystrukturális rendszert, szakmai autonómiát adnának az intézményeknek és pedagógusoknak, visszaállítanák a szabad tankönyvpiacot. Létrehoznák az önálló Oktatási Minisztériumot.

Kihasználnák a technológia nyújtotta lehetőségeket, bevezetnék a digitális tanulási platformok használatát és nagy hangsúlyt fektetnének a változó világban fontos készségek fejlesztésére.

Átalakítanák a pedagógusképzést és a tanári pályát, hogy az vonzó karrierlehetőséget nyújtson a legtehetségesebb diákoknak is. Megszüntetnék a pedagógusok túlterheltségét a kötelező óraszám és adminisztratív terhek csökkentésével, pedagógiai asszisztensek alkalmazásával. Megemelnék a béreket és az inflációkövetés bevezetésével biztosítanák azok értékállóságát.

Pénzügyi és szervezeti autonómiát biztosítanának az oktatási intézményeknek, megszüntetnék a túlzott központosítást. Méltányos és hatékony, világnézetileg semleges oktatási rendszert hoznának létre, ami a lehető legkésőbb szelektál, ahol a családi háttér vagy a lakóhely nem predesztinálja a diákok sorsát. Biztosítanák a továbbtanulás lehetőségét a szakképzésben tanulók számára is.

Az első tanévben ingyenessé tennék a felsőoktatást, a későbbi évekre pedig jövedelemtől függő diákhitel-visszafizetési rendszert vezetnének be. A szociális helyzetet és a tanulmányi teljesítményt is figyelembe vevő felvételi rendszert vezetnének be, eltörölnék a hallgatói szerződést. Kollégiumfejlesztéssel és megemelt ösztöndíjakkal kiszámítható megélhetést biztosítanának a hallgatóknak.

Korrupció Felszámolása

A Momentum megtisztítaná a közbeszerzéseket a korrupciótól: átláthatóbbá és követhetővé tennék a közbeszerzési jogszabályokat, támogatnák, a vállalatok számára a közbeszerezési tendereken való részvételt, de azokat a vállalatokat, amik előzőleg a kapcsolataik miatt nyertek, kizárnák a közbeszerzésekből.

Az e-közbeszerzési eljárásokat is a korrupció ellen használnák fel: büntetnék a közzétételi kötelezettségek elmulasztását.

Felszámolnák az éves szinten hatmilliárd forintos veszteséget termelő kereskedőházak rendszerét, és helyette a Nemzeti Befektetési Ügynökség és az Eximbank feladatkörévé tennék a magyar vállalatok külföldi érdekképviseletét és az export támogatását.

A Momentum részletes törvényi szabályozással kötelezné a kormányzati és önkormányzati szerveket a pályázatokkal, szerződésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos információk egységes felületen történő közzétételére, ezzel nagyobb átláthatóságot biztosítva a nyilvánosságnak.

Felszámolnák a közlekedési projektek körül intézményesült korrupciót, többek között úgy, hogy költség-haszon elemzés alapján döntik el, hogy milyen közlekedési fejlesztések valósulhatnak meg Magyarországon.

Megerősítené a parlamentáris demokráciát, helyreállítaná az országgyűlés törvényalkotási hatásköreit és megerősítené a kormányzat feletti ellenőrzés jogkörét továbbá, biztosítaná az ügyészségi szervezetrendszer függetlenségét, felszámolná az ügyészségi döntések politikai befolyásának minden lehetőségét.

Sportfejlesztés

A Momentum mindenekelőtt a sport politikai befolyástól való függetlenítésére törekedne, melynek érdekében független sportszervezeteket hozna létre és a pályázati rendszert szakmai szempontok mentén, a tehetségre összpontosítva szervezné újra, transzparens módon, az értékelési szempontok és eredmények teljes nyilvánosságra hozatalával.

Szociális sportbérlettel támogatnák a szabadidősportot, az iskolákban egyéni értékelési rendszert vezetnének be, továbbá támogatnák a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeit. Átlátható szakmai rendszert alakítanának ki független sportszervezetekkel, valamint forráskivonás nélkül megszüntetnék a TAO- támogatások rendszerét.

Az Országos Egészségügyi Pénztáron (OEP) keresztül bevezetnék a testmozgás orvosi receptre történő felírását, valamint az iskolákat és a helyi sportegyesületeket szorosabb együttműködésre ösztönöznék.

A Momentum a sport mellett, a kulturális programok és intézmények, művészi közösségek, illetve a kultúra általános fejlesztésére és támogatására is jelentős figyelmet szánna.

Energetika és Fenntarthatóság

Támogatnák a szél- és naperőművek telepítését: helyi megoldásokkal mindenhol azt segítenék, ami az adottságoknak megfelel. Magyarország adottságait figyelembe véve kiemelten kezelnék a geotermikus fejlesztéseket. Felmondanák Paks2 szerződéseit.

Lakossági energiahatékonysági programot indítanának a lakásfelújításra és a fűtéskorszerűsítésre összpontosítva. Kivezetnék az energiaszektor különadóit.

Új alapokra helyeznék a hulladékgazdálkodást, visszaszorítanák a vegyi eredetű ipari szennyezéseket, elősegítenék az élelmiszer-pazarlás csökkentését.

A városi mellékutcákban csökkentenék a forgalmat, előtérbe helyeznék a parkosítást, fák ültetését, a főutakon pedig összefüggő kerékpárutakat építenének. Támogatnák a vállalkozásokat, hogy autóikat elektromos meghajtásúra cseréljék, valamint elősegítenék a töltési infrastruktúra bővítését.

A közlekedési központokban akadálymentesítési igazgatókat neveznének ki, a közterületeket és a közhivatalokat mindenki számára elérhetővé tennék.

Egységes Környezetvédelmi- Vízügyi és Klímaügyi Minisztériumot hoznának létre, a hatósági árak megállapítását a független energiahivatal feladatává tennék.

Nyugdíj és Lakhatás

Rendszeres és célzott lakásfenntartási támogatást nyújtana az olyan háztartásoknak, amelyeknek egyes kiadásai nagymértékben veszélyeztetik a lakhatását, ezzel csökkentve az adósságfelhalmozás és a lakhatás elvesztésének kockázatát.

A Momentum lakatlansági díj befizetésére kötelezné az üresen álló lakások tulajdonosait, valamint átalakítaná a lakbér-cafeteria rendszert, úgy, hogy a béren kívüli juttatásokból havi (maximum) 40.000 forintot lakbérre lehessen költeni.

Kiegészítve a lakásfenntartási támogatást, 200 milliárd forintos energiahatékonysági programot indítanának, amelynek keretében szigetelésre és a fűtőberendezések korszerűsítésére adnának támogatást.

Létrehoznának egy helyi szociális lakásügynökség rendszert, amely hatékonyan intézi a lakások fenntartását és kiadását, online felületen tennék lehetővé a szociális bérlakások keresését és célzott lakásközvetítést építene ki hátrányos helyzetű családoknak.

A hajléktalanság segítésére és megelőzésére komplex segítség csomagot javasol: annak az 800 ezer embernek, akiket leginkább veszélyeztet a hajléktalanná válás, erősebb szociális védőhálót építene ki, szociális, mentális és egészségügyi támogatást biztosítana és megszüntetné az utcai hajléktalanságot, napközbeni és éjszakai ellátást biztosítva, célozva, hogy ne csak szálláshelyet biztosítson, de segítse a hajléktalanságból való kijutást is.

A nyugdíjrendszert illetően, politikai ciklusukon átívelő nyugdíjszabályzást vezetne be, ezzel csökkentve a politika nyugdíjrendszerre gyakorolt befolyását, továbbá 35 ezer forintra emelné a nyugdíjminimumot és jelentős figyelmet fordítana az idősgondozásra.