Oktatásfejlesztés

Az LMP a tanároknak nagyobb önállóságot szeretne biztosítani, így újra biztosítaná a szabad tankönyvválasztást. A tanárok kötelező óraszámát 20 órában maximalizálná, csökkentené a tanórán kívüli feladatokat, és mentesítené a tanárokat az adminisztráció alól.

A béreket a minimálbér növekedésével arányosan emelné a köz- és felsőoktatási szférában is.

A tananyag összeállításába az LMP nem kíván beleszólni, ezt a szakképzett pedagógusokra bízná, de irányelvként megfogalmazza, hogy a kompetenciaalapú oktatásra kell helyezni a hangsúlyt, illetve a fenntarthatóságnak is helyet kell kapnia a tantervben.

A diákok óraszámát csökkentenék, helyettük a szabadon választható elfoglaltságok körét bővítenék, a művészetek és a testmozgás is választható lenne, különösen támogatnák a nyelvoktatást.

Az oktatásügy 20%-os részesedést kapna a költségvetésből és megszüntetné az egyházi és a világi intézmények közötti finanszírozási különbségeket.

Minden településen biztosítaná a kellő számú bölcsődei és óvodai férőhelyet, valamint visszaállítaná a 18 éves korig tartó tankötelezettséget.

Az egyetemi rendszer ingyenességét kiterjesztené a többedik diplomákra, valamint a doktori képzésre.