LMP

Azon dolgozunk, hogy Legyen Más a Politika.

A politika feladata szerintünk azoknak a korlátoknak az elhárítása, amelyek az embereket megakadályozzák abban, hogy a sorsukról maguk dönthessenek. A legfőbb akadályok: a remény és az önbizalom hiánya, a szegénység, a tudatlanság, valamint a hatalom központosítása. Nem megragadni akarjuk a hatalmat, hanem visszaadni a helyi, munkahelyi, szakmai és kulturális közösségeknek, hogy választott vezetőiket ellenőrizhessék és elszámoltathassák.

Az ökológia nem egy politikai irányzat jelszava, hanem a huszonegyedik század világnézete. A jövő nemzedékek örökségének elherdálását senki sem nevezheti többé gyarapodásnak; természeti és kulturális létforrásaink megőrzésére, értelmes használatára kell törekednünk. Mi nem tévesztjük össze a fejlődést a növekedéssel, meg akarunk szabadulni a személytelen gazdasági kényszerűségek kényszerzubbonyától, és fellépünk a társadalom szövetét roncsoló szélsőséges és igazolhatatlan különbségek ellen.

Egy politikai közösséget összetarthat a felkorbácsolt gyűlölet és összetarthat a szolidaritás. A kormány félelemkeltéssel készül a választásokra: egy képzeletbeli világösszeesküvés fantomképével riogat. Bennünket a sikeres együttműködés reménye egyesít: egy igazságosabb országot szeretnénk felépíteni.

Családközpontúság

A gyerekek utáni adókedvezményt kiterjesztené a felsőoktatásban tanulókra 24 éves korig.

Emelné a családi pótlék összegét, illetve kiemelten támogatná az egyszülős és hátrányos helyzetű gyerekek szüleit.

Felülvizsgálná a tartásdíj-szabályozást.

Rendezné a nevelőszülői hálózat működési körülményeit, és állami támogatásban részesítené az időszakos otthoni gyermekfelügyeletet.

Az Isztambuli Egyezmény alapján fellépne a családon belüli erőszak ellen, megtízszerezné a krízisférőhelyek számát, képzésbe vonná az áldozatokkal foglalkozó szakembereket, és hatékonyabbá tenné a rendvédelmi szervek munkáját.

A tartós vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedők számára biztosítaná, hogy a hozzátartozó által ellátott ápolói munkáért a hozzátartozó foglalkoztatási jogviszonyt, és a minimálbérhez igazított fizetést kapjon. Amennyiben nincs hozzátartozó, ezt az összeget a beteg kapná meg, hogy ápolót fogadhasson.

Magyarország, Mint Európai Uniós Ország

Az LMP külpolitikájában nem tenne gesztusokat a diktatórikus rendszereknek: Oroszország, Törökország, Azerbajdzsán.

Az LMP a jövőt az Európai Unióban látja, és az uniós országokkal való közös munkában, fejlesztésben, valamint a közép-európai országok összefogását a visegrádi együttműködésen túl is szorgalmazná.

Egészségügy

Az egészségügyre-re (eü.) fordított összeget a bruttó nemzeti jövedelem (GDP) 6,5%-ra emelné, továbbá azonnali 50%-os béremelést hajtana végre az eü.-i dolgozók körében a hálapénz intézményének megszüntetése és az eü.-i dolgozók kivándorlásának érdekében. Ezt további, a gazdasági fejlődéssel arányos fokozatos béremelés követné, illetve az eü.-i dolgozók nyugdíjkedvezményben is részesülnének.

A vidéki szakemberhiányt lakhatási támogatással és egyéb pótlékokkal próbálná mérsékelni, valamint csökkentené az eü.-i dolgozók adminisztratív terheit, az intézmények és feladatkörök világos elkülönítésével.

Az LMP az eü.-et a mindenkori aktuális politikai rendszertől függetlenné kívánja tenni, melynek eszközei az egészségvédelmi országgyűlési biztos és az önálló egészségpénztár lennének, emellett helyreállítaná az Egészségügyi Érdekegyeztető Tanácsot.

Az LMP ezen kívül nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a mentális egészségre, a baba-mama barát szülészetek fontosságára, az e-egészségügy kínálta lehetőségekre.

Céljuk a munkanélküliek számára is megadni az alapszintű társadalombiztosítást, ezen felül pedig kiegészítő biztosításokra is lehetőséget biztosítani a munkavállalóknak.

Menekültügy és Határvédelem

Az EU-s országokkal közösen keresne megoldást a menekültügyi problémára.

A hadsereg szerkezetét és fegyverzetét korszerűsítené, a védelmi kiadások részesedését fokozatosan a GDP 2% -ára emelné.

Újraszervezné a rendőrséget, a helyi közbiztonságért felelős rendőri erőket önkormányzati irányítás alá rendelné, a bűnügyi feladatok ellátására önálló, országos hatáskörű rendőri szervezetet hozna létre.

Gazdasági Reformok

Az LMP a minimálbért nem adóztatná, és visszahozná a progresszív adórendszert, ez a minimálbér esetében nettó 30%-os, míg az átlagkereset esetében 20% emelkedést jelentene. Magasabb adóterhet pedig a minimálbér hétszeresét megkeresők viselnének.

Egységes jövedelemadót vezetnének be, és csökkentenék az adófajták számát, az egyszerűbb elszámolás elősegítéséért. Csökkentené az élőmunka adóterheit.

Kedvezményes áfa-kulcs vonatkozna az alapvető élelmiszerekre, a tömegközlekedésre, a lakásfelújítási és javító-szerelő tevékenységekre.

Ezeket az intézkedéseket a luxus- és nagybirtokadók bevezetésével, az áfa-csalások felgöngyölítésével, illetve a közvagyon médiából való kivonásával tennék anyagilag elérhetővé.

Az LMP a Paks II, Liget Budapest, Belgrád – Budapest vasút, kormányhivatalok Várba költöztetése, stadionprogram, Ludovika Campus projektek megszüntetésével oldaná meg intézkedéseinek finanszírozását.

A közbeszerzéseket megnyitná a kisvállalkozások előtt, az alvállalkozók számát korlátozná. Minden ajánlat és szerződés nyilvános lenne.

A mezőgazdaságban az LMP állatbarát tartási körülményeket követelne meg a haszonállatok tartásában, illetve a mezőgazdaságban is a környezetkímélő módszereket támogatná, ellenben megadóztatná a környezetszennyező vállalkozásokat.

Oktatásfejlesztés

Az LMP a tanároknak nagyobb önállóságot szeretne biztosítani, így újra biztosítaná a szabad tankönyvválasztást. A tanárok kötelező óraszámát 20 órában maximalizálná, csökkentené a tanórán kívüli feladatokat, és mentesítené a tanárokat az adminisztráció alól.

A béreket a minimálbér növekedésével arányosan emelné a köz- és felsőoktatási szférában is.

A tananyag összeállításába az LMP nem kíván beleszólni, ezt a szakképzett pedagógusokra bízná, de irányelvként megfogalmazza, hogy a kompetenciaalapú oktatásra kell helyezni a hangsúlyt, illetve a fenntarthatóságnak is helyet kell kapnia a tantervben.

A diákok óraszámát csökkentenék, helyettük a szabadon választható elfoglaltságok körét bővítenék, a művészetek és a testmozgás is választható lenne, különösen támogatnák a nyelvoktatást.

Az oktatásügy 20%-os részesedést kapna a költségvetésből és megszüntetné az egyházi és a világi intézmények közötti finanszírozási különbségeket.

Minden településen biztosítaná a kellő számú bölcsődei és óvodai férőhelyet, valamint visszaállítaná a 18 éves korig tartó tankötelezettséget.

Az egyetemi rendszer ingyenességét kiterjesztené a többedik diplomákra, valamint a doktori képzésre.

Korrupció Felszámolása

Az LMP visszaállítaná az alkotmányosságot, a hatalmi ágakat különválasztaná, hogy megakadályozza a végrehajtó hatalom túlkapásait.

Alaptörvényben rögzítené a helyi társadalom elidegeníthetetlen rendelkezési jogát a saját földterülete felett, illetve a pártklientúrák kezén (illegális pénzekből) felhalmozódott óriásbirtokokat jogi úton számolná fel.

A közpénzek mozgását átláthatóvá tenné, egy, a pártoktól független ellenőrző szervezetet hozna létre.

Sportfejlesztés

A versenysportokkal szemben a mindenki számára elérhető tömegsportokat részesítené előnyben.

Energetika és Fenntarthatóság

Az LMP a „Takarékos otthon” projekt keretein belül átlagosan 85%-os energiafogyasztás-csökkenést szeretne elérni a háztartásokban, amit a megfelelő hőszigeteléssel és ingyen napelemekkel valósítana meg, ez a beruházás több mint 80000 munkahelyet teremtene, és jelentős tartós rezsicsökkenéshez vezetne.

Az LMP nem támogatná a Paks2-t és a szénerőműveket, helyettük nap- és szél- erőműveket telepítene az országba, ezáltal 2030-ra 50%-os, 2050-re közel 100%-os megújulóenergia-részarányt szeretne elérni.

Az LMP nagy hangsúlyt fektetne a környezetvédelemre, azon belül is foglalkozna a vizeink, erdőink állapotával, illetve küzdene a légszennyezés, a zajszennyezés, illetve a szemétégetés ellen is.

Helyreállítanák a tárca, valamint a környezet- és természetvédelmi hatóságok önállóságát, és természetvédelmi felügyelőségeket hoznának létre.

Eltörölnék a kiemelt állami beruházásokról szóló törvényt, amely bizonyos beruházásokat kivonhat a környezet védelmét szabályozó törvények alól.

Nyugdíj és Lakhatás

Szociális lakásügynökségek felállításával segítené az üresen álló lakások bérbe adását.

Növelné az állami vagy önkormányzati bérlakások számát: állami bérlakás-alapot hozna létre, amely évente 10 ezer bérlakás felújításához és építéséhez nyújtana támogatást.

Önkormányzati bérlakások esetén megszüntetné az elhelyezés nélküli kilakoltatást.

Az elhagyott falusi ingatlanok felújításának, szociális bérlakássá alakításának fedezetére pályázatokat hirdetne meg az önkormányzatoknak.

Egyszerűsített adózást vezetne be az albérletek esetében és Országossá bővítené a Második esély! és az Elsőként lakhatás! típusú programokat, hogy kiutat biztosítsanak a hajléktalanságból.

A jelenlegi 28 500 forintról 50 000 forintra emelné az öregségi nyugdíjminimumot. A nyugdíjak emelésénél az inflációt venné alapul, valamint a GYES-en töltött éveket is beleszámolná a szolgálati időbe.

Hárompilléres nyugdíjrendszert vezetne be, melyben az első pillér az alapnyugdíj, ami mindenkit megillet, majd a munka után járó nyugdíj, az utolsó pillér pedig az önkéntes nyugdíjpénztárak lennének (öngondoskodás).