Oktatásfejlesztés

A Jobbik kiemelt szerepet szán az oktatási rendszer finanszírozására a költségvetés tervezésekor, emellett a helyi oktatási intézmények önkormányzati szintű működtetését és fenntartását tenné lehetővé – központi finanszírozásból.

A pedagógushiányt a diplomás átlagot elérő béremeléssel kezelné.

Az oktatási rendszer működését tekintve számos reformot vezetne be: 17 éves korra emelné a tankötelezettséget, kiemelt szerepet szánna a nyelvoktatásnak, új alaptantervet helyezne érvénybe (mely a gyakorlati, mindennapi ismereteket helyezi előtérbe, hazafias irodalom és történelemoktatást biztosít), a deviáns magatartási formákat keményebben szankcionálná, az „erőltetett integráció” helyett párhuzamos osztályokat, intézményeket, illetve bentlakásos iskolák hálózatát hozná létre a cigányság számára.

Az egyetemi hallgatókat és szociális mobilitásukat a hallgatói ösztöndíjak emelésével, több államilag finanszírozott hely meghirdetésével és az önköltséges illetve ösztöndíjas képzések közötti jobb átláthatósággal támogatná.