Jobbik

Meggyőződésünk, hogy a XX. századi megosztottságok fölé hidakat kell építenünk.

Az elmúlt 28 év árokásó politikája helyett közös, békés országépítésre van szükség. Csak így lehetünk sikeresek a XXI. században. A múltban sérelmeket és viszályt lelünk, de a jövőben lehetnek újra közös céljaink. Magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel. Ez a hat szó a programunk iránytűje. Ennek a gondolatnak a jegyében szakpolitikai útitervként született ez a program. Arra kerestük a választ, hogyan juthatunk el a mostani helyzetből egy valóban biztonságos, élhető, igazságos és szabad ország állapotába.

A magyar emberek biztonságának kérdése sem politikai termék, sem üzleti kérdés nem lehet. Magyarország történelmileg megörökölt kulturális szöveteit minden áron megőrizzük. Mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ez kell, hogy legyen a cél. Mi, magyarok is. A biztonságra nem lehet várni. A biztonság jár az embereknek. Most kell elérni. Éppen ezért egy élhető országot szeretnénk, ahol tisztességes munkával tisztességesen meg tudnak élni a magyar emberek. Ahol a fiataloknak olyan jövőképet és olyan légkört tudunk biztosítani, hogy itthon otthonra lelve szívesen építsék közösen a jövőt. Ahol sok gyermek születik, akik felnőve boldog és sikeres életet élhetnek. Ahol az idős emberek nyugalma és biztonsága nem a pártpolitika játékszere, hanem közös társadalmi felelősség. Egy élhető országra nem lehet tovább várni. Ez jár az embereknek. Most kell elérni.

Családközpontúság

A Jobbik megőrizné és kibővítené a családi adókedvezmények rendszerét.

A GYES hároméves korig történő folyósítását megtartaná, és annak összegét növelné.

Helyi pénzhelyettesítő eszközökkel támogatnák a közszférában dolgozókat, a nyugdíjasokat, a gyermekeiket felelősen nevelő családokat.

Az alapvető élelmiszerek áfáját 5 százalékra mérsékeljük, ezzel is segítve az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű családok helyzetét.

Magyarország, Mint Európai Uniós Ország

A Jobbik a „Nemzetek Európáját”, az európai nemzetek együttműködését támogatja, nagyobb mértékű nemzeti önrendelkezést kíván elérni a tagállamok számára, Magyarországon például a migráció, a magyar termőföld vagy a kis- és középvállalkozások védelmének ügyeiben.

A Jobbik nem támogat egy, a lisszaboni szerződésre épülő, brüsszeli központú, szorosabb központosításra épülő Európai Uniót.

A határon túli magyarok érdekképviseletének fontosabb szerepet szánna, valamint a bérunió bevezetését támogatnák.

Egészségügy

A Jobbik Eü. programjának általános célja a várható élettartam és az élve születések növelése Magyarországon.

Az eü. rendszert -a kötelező társadalombiztosítási rendszert megtartva-, azonban vegyes (állam-egyház-magán) fenntartással, szektorsemleges finanszírozással illetve 250-300 milliárd forint plusz költségvetéssel kívánja finanszírozni, a 7%-os GDP arányos egészségügyi közkiadás elérését tűzi ki céljául.

Az eü. alapellátásban fellépő embererőforrás-hiányt a szakdolgozói bérek felzárkóztatásával, 15% hallgatói kvótanöveléssel és az agyelszívás/elvándorlás nemzetközi harmonizáción alapuló megakadályozásával javítaná.

Az eü. ellátást több pontban is reformálnák: a képalkotó diagnosztikai berendezések (CT és MR) számának növelésével és gyógyszer-támogatási rendszer bevezetésével.

A Jobbik számára fontos a prevenció: a drogprevenciós felvilágosításnak, illetve a túlzott gyógyszerfogyasztás elleni nevelésnek kiemelt szerepet szánnak, széleskörű rákszűrési programot vezetnének be, finanszíroznák a kötelezőn felül védőoltásokat és továbbfejlesztenék a népegészségügyi termékadót: újabb- egészségre káros termékcsoportokat vonnának adózás alá.

Menekültügy és Határvédelem

A Jobbik szerint a menekültek megjelenése növeli a terrorfenyegetettséget, tömeges emberáldozatokat követelő akciókhoz vezet, komoly gazdasági terhet ró a befogadó államokra és veszélyezteti az európai identitást, emiatt a Jobbik elutasítja a kvótarendszert.

A Jobbik kiáll a déli határ megerősítése mellett, sem szegény, sem gazdag migránsok befogadását nem tenné lehetővé.

Gazdasági Reformok

A Jobbik a magyar kis- és középvállalkozások (mkkv) támogatását tűzi ki céljául, a vállalati adóterhek bebetonozásával (10 főnél kevesebb, 200 millió forint éves árbevétel alatt), közbeszerzéseknél előnyben részesítéssel, a külföldi alternatívákkal szemben, MKKV Bank, Faktorcég, Lízing felállításával és a bürokrácia csökkentésével kívánja elérni.

A Jobbik törekedni kíván az EU-n belüli bérfelzárkóztatásra (Bérunió), melyre hosszútávú (5-20 éves) komplex gazdaságpolitikai törekvésként tekint, ezen kívül szakmai minimálbéreket vezetne be, visszaállítaná az adójóváírás lehetőségét, és mérsékelné a kenyér áfáját.

A korábbi – 0,53 %-os – szintre emelnék a nagyobb hitelintézetek bankadóját, valamint a hazánk területén tevékenykedő multinacionális cégeket magyarországi adózásra kötelezné, a magyar munkabéreket az európai bérszínvonalhoz közelítené az új, multinacionális cégekkel történő megállapodásokban.

A Jobbik szükségesnek tartja a gazdasági diverzifikációt, az egyoldalúan az iparra való támaszkodás helyett az élelmiszer-termelést, a kereskedelmet, a közbiztonságot és az energiaellátást részesítené előnyben „ökoszociális nemzetgazdaság” néven, célja a fenntartható gazdasági növekedés.

A mezőgazdaság terén a Jobbik a hazai termékeket részesítené előnyben, a multinacionális áruházláncok élelmiszer kínálatában 80% magyar, 20% külföldi termék arányban, a kiskereskedelmi áruházláncok számára lehetőséget biztosítana a Magyar Áruház minősítésre, szintén 80% magyar áru feltételével, a földek tulajdonjogát magyar állampolgárokra korlátozná, újraindítaná a Növekedési Hitelprogramot (NHP) a mezőgazdaság területén, a GMO-mentességet támogatná.

Oktatásfejlesztés

A Jobbik kiemelt szerepet szán az oktatási rendszer finanszírozására a költségvetés tervezésekor, emellett a helyi oktatási intézmények önkormányzati szintű működtetését és fenntartását tenné lehetővé – központi finanszírozásból.

A pedagógushiányt a diplomás átlagot elérő béremeléssel kezelné.

Az oktatási rendszer működését tekintve számos reformot vezetne be: 17 éves korra emelné a tankötelezettséget, kiemelt szerepet szánna a nyelvoktatásnak, új alaptantervet helyezne érvénybe (mely a gyakorlati, mindennapi ismereteket helyezi előtérbe, hazafias irodalom és történelemoktatást biztosít), a deviáns magatartási formákat keményebben szankcionálná, az „erőltetett integráció” helyett párhuzamos osztályokat, intézményeket, illetve bentlakásos iskolák hálózatát hozná létre a cigányság számára.

Az egyetemi hallgatókat és szociális mobilitásukat a hallgatói ösztöndíjak emelésével, több államilag finanszírozott hely meghirdetésével és az önköltséges illetve ösztöndíjas képzések közötti jobb átláthatósággal támogatná.

Korrupció Felszámolása

„Oligarcha-adó” bevezetése, amely a 300 millió forint feletti éves vagyongyarapodásra terjedne ki, és 2002-ig visszamenőleg alkalmazná.

„Földesúradó” bevezetése, mely a vagyongyarapodást vizsgálná felül, különös tekintettel az indokolatlan méretű termőterület koncentrált birtoklására.

„lex Lúdas Matyi” bevezetése, mely dupla büntetési tételt jelentene azok számára, akik hivatalos személyként követnek el bűncselekményt; a politikusbűnözés minősített esetként kerülne feltüntetésre a Btk.-ban.

Parlamenti képviselők kötelező vagyonosodási vizsgálata minden parlamenti ciklus végén, ennek lehetőségét szúrópróbaszerűen fenntartanák a megyei közgyűlések és a települési önkormányzatok képviselőire és az 5000 főnél nagyobb lélekszámú települések polgármestereire is.

Az országgyűlési képviselők esetleges kettős állampolgárságát nyilvánosságra hozná, valamint eltörölné a mentelmi jogot, a képviselőket visszahívhatóvá tennék, súlyos esetben a képviselők a választások között is politikailag elszámoltathatók lennének

Sportfejlesztés

A Jobbik sportlétesítményeket fejlesztene a szabadidős sportok gyakorlására egyes településeken.

Támogatná az utánpótlás-nevelést valamint a nyugdíjasok, óvodások, fogyatékkal élő fiatalok sportolási lehetőségeit.

Eltörölné a szurkolók regisztrálásáról szóló „ál-huliganizmussal” foglalkozó törvényt, valamint több anyagi támogatást biztosítana a dopping-ellenes küzdelemre.

Energetika és Fenntarthatóság

A Jobbik szigorítaná a szennyezésért járó szankciókat, csakúgy, mint a zöldhatóságok jogköreit, újraindítaná az Országos Környezeti Kármentesítési Programot.

A szennyvízkibocsátást szigorúbban kontrollálná, a határon túlról érkező szennyvízzel kapcsolatban diplomáciai eszközökkel lépne fel, folytatná az ivóvíz-arzénmentesítési programot.

Az illegális szemétlerakást is szankcionálná, a szemétszállítási díjakat a mennyiséggel tenné arányossá.

A légszennyezést csökkentené folyamatos adatokat szolgáltató mérőrendszerrel, a házakat azbeszt-mentesítené, szociális tűzifa-programmal érné el, hogy a házak fűtéséhez ne hulladékot tüzeljenek el.

Épületek energiahatékonysági beruházásait támogatná a CSOK kiterjesztésével, panelfelújítással. A napelemek megadóztatását eltörölné.

A Jobbik-kormány célja, hogy hosszabb távon egy rugalmas termelő–elosztó–felhasználó rendszerben mindenki bármelyik szerepet betölthesse, feleslegesen megtermelt energiáját a hálózaton belül értékesíthesse, illetve igény esetén onnan többletenergiához juthasson, a lehető legkedvezőbb áron.

Nyugdíj és Lakhatás

A Jobbik szerint a tömeges elvándorlás egyik oka a ma Magyarországon elérhetetlen önálló otthon mivolta, ezért állami bérlakásépítési rendszert és otthonteremtési programot vezetne be: piaci ár harmadáért bérelhető, később bekerülési értéken megvásárolható lakások biztosításával.

A Jobbik célja, hogy 2024-ig a lakhatási problémát megszüntesse, teljesen visszaszorítsa, a deprivált/kiüresedett régiókat feltámasztásával, nagy hangsúlyt fektetve a felújításokra.

Otthoni szakápolást fokozottabban támogatná, az ápolási díjat megemelné, továbbá az állami idősotthonok építésének intenzitását is növelné, illetve a piaci alapú építéseket adókedvezménnyel támogatná.

A szociális hozzájárulási adó helyett visszavezetné a munkaadói nyugdíjjárulékot és egyéni nyugdíjszámlát vezetne be.