Oktatásfejlesztés

Az Együtt felszámolná a KLIK-et, az intézményeket korábbi fenntartóik (vagy vissza nem igénylés esetén a járások) visszakapnák, emellett megszüntetné a Nemzeti Pedagógus Kart, a pedagógusok munkáltatója ismét az iskolaigazgató lenne, kiválasztásának joga az önkormányzatot illetné, több szakembert alkalmaznának a közoktatási intézményekben, bővítené a gimnáziumi férőhelyek számát és megerősítené a szakképzést.

 Az Együtt az oktatási rendszerben tapasztalható embererőforrás hiányt ösztöndíjprogrammal, bértámogatással, a nyugdíj melletti munkavégzés biztosításával csökkentené, korrigálná a jelenlegi életpályamodellt, differenciált bérrendszert vezetne be, valamint a pedagógusok munkaóráit csökkentené/túlóráit kifizetné.

 A tanterv kapcsán az Együtt a kompetenciákat helyezné előtérbe a lexikális ismeretek helyett, hatékonyabbá tenné az általános iskolai képzést és megszüntetné a délután 4-ig tartó kötelező benntartózkodást, megszüntetné az osztályzást az általános iskola 1-4. évfolyamán, nyitott, de szabályozott tankönyvpiacot hozna létre, megerősítené az informatika-oktatást, az idegen nyelvek tanulását és az európai uniós ismereteket, megszüntetné a kötelező hit- és erkölcstan oktatást.

 Az Együtt oktatáspolitikai programjában erősen törekszik az egyenlő bánásmódra, egyenlő feltételek megteremtésére többek között az állami/alapítványi/magán/egyházi intézmények költségvetési támogatásával, az iskolai szegregáció gyors csökkentésével, egységes általános iskolák létrehozásával, az ún. „Taigetosz-törvény” (a BTM zavarokkal küzdő gyerekek nem kapnak mentességet tananyagok, osztályzás alól) visszavonásával és az óvodai férőhelyek számának növelésével.

 Az Együtt tandíjmentessé tenné az első diploma megszerzését, elengedné a Diákhitel2 tartozását, az évente felsőoktatásra költött összeget a GDP 1%-ára emelné, tandíjmentesen biztosítana 3 évnyi nyelvi képzést minden felsőoktatási intézményben, eltörölné a röghözkötést, továbbá 4 év alatt megduplázná az egyetemi oktatók bérét.