Nyugdíj és Lakhatás

Az Együtt támogatná a közösségi bérlakásszektor fejlesztését (a Nemzeti Eszközkezelő átalakításával) és a lakhatási- és energiaszegénység csökkentését, egységesen szabályozott, normatív lakhatási támogatást vezetne be a településeken.

Újraszabályozná az önkormányzati bérlakásszektor működését, az újraszabályozás idejére a lakások privatizációját felfüggesztené.

Az Együtt fellépne a hajléktalanok kérdésének ügyében, célzott lakhatási támogatásokkal, az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmával a sérülékeny/veszélyeztetett társadalmi csoportok esetében, biztosítanák a kiskorú gyermekeket nevelő családok lakhatását a közösségi lakásszektoron és családok átmeneti otthonain keresztül.

Felszámolná azt a jogsértő gyakorlatot, amelynek során a hatóságok pusztán szegénység vagy lakhatási problémák miatt választanak el gyerekeket a szüleiktől, helyette lakhatási és ellátási körülményeket javítaná.

Emelné a szociális ellátások, nyugdíjminimum és ahhoz kötött ellátások összegét, garantált inflációkövetéssel, háztartásonként egynél több személynek is jogosultságot biztosítana szociális és munkaügyi támogatásokra, civil szervezetekkel partneri viszonyt alakítana ki.

Rész vagy főállású munkaviszonyként ismerné el az ápolási tevékenységet, a házi segélynyújtási szolgáltatásokat kiterjesztené, emelné a nyugdíjminimumot, a legalacsonyabb jövedelmű időseket a nyugdíjrendszeren kívüli támogatásokkal segítené, valamint megszüntetné a nyugdíjasok munkavállalási tilalmát.

Bevezetné a minimumjövedelmet azok számára, akik egy bizonyos jövedelmi szinttel nem rendelkeznek, ehhez együttműködési feltételeket kapcsolna, megszüntetné a közmunka programot.

Szexuális kisebbségeket támogatná, többet költene társadalmi szemléletformálásra, határozottan lépne fel a gyűlölet-bűncselekmények megelőzéséért, a civil szervezetekkel közösen.