Energetika és Fenntarthatóság

Az Együtt környezetpolitikai programjában Önálló Környezetvédelmi Minisztériumot hozna létre, 15 éves víziközmű-felújítási programot hirdetne, felszámolná a hosszú ideje megoldatlan szennyezési problémákat, létrehozná a modern szelektív-hulladékgyűjtés piaci alapú rendszerét együttműködve az önk. társulásaival.

A városi zöldterületek megszüntetését hasonló területű másik zöldterület létrehozásához kötné, finanszírozná az állami ingatlanok területén lévő parlagfű kiirtását, a nemzeti parkokban védettségi zónákat alakítana ki.

Leállítaná a Paks II beruházást, viszont állami tulajdonban tartaná a nagy, regionális vízműtársaságokat de a helyi víziközmű társulatokat visszaadná az önkormányzatoknak.

A lakásállományt energetikailag korszerűsítené, ezzel munkahelyeket teremtve az építőiparban, támogatná az adriai LNG-terminál kapacitás létrehozását, közműfelújításokat végezne, további nemzetközi gáz, villanyáram, kőolaj összeköttetéseket hozna létre az energetikai függőség csökkentése érdekében.