Oktatásfejlesztés

A DK a jelenlegi oktatási rendszert gyökeresen átalakítaná, korszerű, mindenki számára elérhető, a társadalmi hátrányokat csökkentő oktatásra törekedne és visszaállítaná a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, különös hangsúlyt fektetve a kompetenciák megalapozására és a tehetséggondozásra, valamint a kreatív és szociális képességek elsajátítására, modern technológia segítségével.

A DK a közoktatást elsőrendűen állami feladatként kezeli, és fontosnak tartja a világnézetileg semleges alapszintű oktatást, melynek érdekében, a nem egyházi oktatási intézményekben eltörölné a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást, valamint szektorsemleges finanszírozást vezetne be.

Megszüntetnék a diákok kötelező órákkal és hatalmas mennyiségű lexikális ismeretekkel való túlterhelését és Fejlesztésközpontú Nemzeti Alaptantervet hoznának létre, valamint az iskolák, diákok és pedagógusok sokszínűségét elismerő és támogató fakultatív kerettantervet illetve, versengő és választható tankönyvek és taneszközök rendszerét támogatnák.

A DK megszüntetné a KLIK-et és korlátozná az állami felügyelet szerepét a szabályszerű működés ellenőrzésére és a jogsérelmek orvoslására, helyette helyreállítaná az iskolák pedagógiai szabadságát, a tantestületek jogosítványait a szakmai döntésekben és a vezetők kiválasztásában.

A felsőoktatásban tandíjmentessé tenné a képzések első 2 szemeszterét és olyan állami ösztöndíjrendszert vezetne be, amely tekintettel van a hallgató szociális helyzetére és tanulmányi teljesítményére, valamint eltörölné a „röghöz kötés” intézményét és a hallgatói szerződések rendszerét.