Egészségügy

A DK egészségügyi programjának elsődleges célja a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek növelése, melyet azonnali forrásbevonással és az egészségügyi dolgozók bérének érdemi emelésével kezdene meg.

A DK nem zárkózna el a budai szuperkórház építésétől, de annak helyét kizárólag szakmai érvek alapján választaná meg, valamint forrást biztosítana a meglévő kórházak felújítására és modernizációjára, az amortizáció fokozatos finanszírozásba való beépítése mellett.

Az egészségügyben dolgozók, beleértve a háziorvosokat, másfélszeres béremelést kapnának, öt éven át tartó évi 15%-os emelést biztosítva, melyet a nagyvállalatok által befizetett többletadóból és a helyreállított társadalombiztosítási járulékokból finanszíroznának. Programot indítunk annak érdekében, hogy a külföldre költözött orvosok és ápolók újra Magyarországon dolgozzanak.

A jelenlegi központosított rendszer helyett, visszaállítanák az Egészségbiztosítási Felügyeletet úgy, hogy az képes legyen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felügyeletére is, valamint a járványvédelem hatékony működtetése érdekében megőriznék az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) és Országos Epidemiológiai Központ integritását, illetve az ÁNTSZ-t visszahelyeznék az OTH közvetlen irányítása alá.

A prevenció jegyében a DK életbe léptetne egy komplex népegészségügyi programot, mely a megelőzést és az egészséges életmód elterjedését helyezné előtérbe, továbbá a kiemelten kedvezőtlen egészségi állapotú csoportok számára speciális támogatást biztosítana.