Családközpontúság

A DK a családi adókedvezmény igénybevételének lehetőségét fokozatosan megszüntetné az átlagbér kétszerese fölött keresőknek, ugyanakkor az alacsony jövedelmű családok számára lehetővé tenné az idős hozzátartozók ellátási költségeinek leírását az adóból, ezen kívül 30%-kal, egyedülálló szülők esetében pedig 50 %-kal emelné a családi pótlék összegét azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó családi jövedelem nem éri el az átlag felét.

A mélyszegénységben élők számára bevezetnék a feltételes minimális családi jövedelem rendszerét, melynek értelmében az állam kiegészítené ezen háztartások jövedelmét, egy a családtagok számától függő minimális szintre, ennek előfeltételeként előírná a családsegítő és foglalkoztatási szolgálatokkal, az iskolával, az egészségügyi intézményekkel való együttműködést. Biztosítaná a napi háromszori étkezést minden rászoruló gyermeknek, fejlesztené a kisgyermekkori egészségügyi rendszert, támogatnák a családi bölcsődéket, óvodákat és napköziket, a rendszeres gyermekpszichológiai és fejlesztőpedagógusi ellátást mindenekelőtt a hátrányos helyzetű régiókban (ezzel is segítve a szülők munkavállalását).

A DK támogatja a GYES szülők közötti megosztását vagy egy összegben történő felhasználását a munkavállalás és a gyereknevelés közötti konfliktusok feloldása, valamint a nők munkaerő-piaci pozícióinak megerősítése érdekében, továbbá kiáll az azonos neműek házassága és családalapítási joga mellett.