Üdvözlünk Magyarország első független szavazói portálján!

 

Pártatlan tájékoztatás, a tudatos szavazás jegyében!

 

Miért fontos, hogy te is elmenj szavazni?

A választásokon való részvételünk nem csupán állampolgári felelősségünk, de mindannyiunk közös érdeke.

Ha úgy gondolod, hogy Magyarország jó irányba tart, ezért a jelenlegi kormányt támogatnád akkor azért, ha pedig úgy gondolod, hogy jelentős változásokra lenne szükség, így valamelyik ellenzéki párttal szimpatizálsz, akkor pedig azért érdemes elmenned szavazni; illetve hogy: 

 

 • Legyen szó felsőoktatásról, karrierről, vállalkozásindításról vagy családalapításról, fontos, hogy azon párt képviselőjelöltjét támogasd, akinek az eszméi és ígéretei támogatják terveidet, hiszen ezen képviselőnek meghatározó szerepe lehet azon jogszabályok és indítványok áttárgyalásában, melyek a te, családod és barátaid jövőjét érintik.
 • Elveidet és emberi értékeidet lásd képviselve az országgyűlésben, az általad támogatott párt képviselőjelöltjén keresztül.
 • Az országos és a helyi ügyek szintjén egyaránt, rád és környezetedre kiható, pozitív irányú változásokat láss végbemenni.

Kire szavazzak?

Bármelyik párt felé is húz a szíved, fontos, hogy felelősségteljesen hozd meg döntésed. Arra biztatunk, hogy olyan párt kezébe add az ország irányítását, amely rendelkezik egy részletes, megvalósítható és nyilvánosan elérhető 2018-as programtervvel.

A programterv az egyes pártok részletesen kidolgozott ígérete a választók felé, mely útmutatót ad a párt tervezett intézkedéseiről, valamint, hogy milyen értékek és ideológiák szellemében vezetnék Magyarországot. Ezen dokumentum nélkül a pártok ígéretei könnyen ígéretek maradhatnak, hiszen nem áll mögötte egy kidolgozott, beiktatható terv, melynek kivitelezése nyomán a választók egyértelműen nyomon tudnák követni, hogyan tartja be megfogalmazott ígéreteit a választásokat nyert kormánypárt.

Mit gondolnak a pártok?

A jelenleg kormányon lévő Fidesz-KDNP, valamint számos további párt hivatalos honlapján sajnos nem találtunk hivatalos vagy nyilvánosan elérhető 2018-as programtervet. Amennyiben úgy gondolja, hogy a jelenleg megjelenítettek mellett más párt is rendelkezik olyan programtervvel, mely a fent említett kritériumoknak megfelel, kérem jelezze azt nekünk az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen.

Az alábbiakban egymás mellé tettük azon pártok álláspontjait és ígéreteit az ország legfontosabb ügyeit illetően, melyek rendelkeznek hivatalos, nyilvánosan elérhető,  részletes és megvalósítható 2018-as programtervvel. Az alábbi információk csak és kizárólag ezen pártok programterveiből vannak összegezve, az egyszerű és hiteles összehasonlítás végett.

 

Menekültügy és Határvédelem

A DK támogatja a közös európai kül-, biztonság- és védelmi politika kialakítását, a közös európai határvédelmet, a Frontex jogosítványainak kiterjesztését, a menekültügy közös európai kezelését, valamint a bevándorló hatékony integrációját segítő intézkedéseket, a kulturális identitásuk tiszteletben tartása, de a terrorizmus és vallási köntösbe bújtatott gyűlöletbeszédek elítélése mellett. A DK szerint hosszabb távon az Európai Parlament felhatalmazásával közös európai haderőre is szükség van, közös parancsnoksággal, emellett meg akarja erősíteni a NATO-szövetségesekkel a bizalmi viszonyt.

A letelepedési kötvényeket azonnal megszüntetnék, az azzal bejutott terroristákkal és bűnözőkkel szemben eljárnának, az ellenséges titkosszolgálatok által működtetett televíziók, rádiók és internetes oldalak működését minden lehetséges eszközzel megakadályozná, önálló cyber haderőnemet hozna létre az új típusú hadviselés kihívásai ellen.

Emelné a honvédek bérét, nemzetőrség néven új tartalékos rendszert alakítana ki, amely növeli az erőforrásokat, kiszélesíti a hadsereg társadalmi alapjait, és érdemben szolgálja az ország területének védelmét.

Az Együtt a hosszútávú, stabil határvédelemre helyezné a hangsúlyt, megteremtené a határrendészet és határőrizet összehangolt irányítását, együttműködésre lépne azokkal az EU-s országokkal, amelyek közös stratégiát hajtanak végre a menekültválság kapcsán: ennek részeként megerősítené Európa külső határait és a válságosbelső határszakaszok védelmét.

Hatályon kívül helyezné az összes, emberi jogokat sértő, a Genfi Konvencióval és az EU szabályaival ellentétes menekültügyi szabályt, megszüntetné a tranzitzónát, helyette kulturált, biztonságos és emberséges befogadó állomásokat alakítana ki a menedékkérők számára.

Az „EU-ban bevett, átlagos szintre” emelné a befogadott menekültek arányát, a békés időszaki befogadásra tekintettel nyelvoktatással, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, iskoláztatással támogatná a jogszerű menedékeseket, hazánkban tartózkodásuk idején.

A területen tapasztalattal rendelkező civil szervezetekkel együttműködve biztosítaná a tisztességes bírósági eljárást és jogorvoslatot a menedékkérők számára.

A Jobbik szerint a menekültek megjelenése növeli a terrorfenyegetettséget, tömeges emberáldozatokat követelő akciókhoz vezet, komoly gazdasági terhet ró a befogadó államokra és veszélyezteti az európai identitást, emiatt a Jobbik elutasítja a kvótarendszert.

A Jobbik kiáll a déli határ megerősítése mellett, sem szegény, sem gazdag migránsok befogadását nem tenné lehetővé.

Az EU-s országokkal közösen keresne megoldást a menekültügyi problémára.

A hadsereg szerkezetét és fegyverzetét korszerűsítené, a védelmi kiadások részesedését fokozatosan a GDP 2% -ára emelné.

Újraszervezné a rendőrséget, a helyi közbiztonságért felelős rendőri erőket önkormányzati irányítás alá rendelné, a bűnügyi feladatok ellátására önálló, országos hatáskörű rendőri szervezetet hozna létre.

A Momentum migrációs politikája három pilléren nyugszik: egyrészt Magyarország és a többi európai állam védelmén, másrészt a menedékkérők alapvető emberi jogainak biztosításán, harmadrészt pedig a közös európai fellépés megvalósításán minél több területen. Rugalmas rendszerű, a tagállamok igénye szerinti menekültbefogadást támogatnának.

Emberséges és hatékony rendszert állítanának fel, amelyben az állam, az állampolgárok, a határátlépők és az EU érdekei egyaránt érvényesülnek. A határátlépővel szembeni első intézkedéstől a menekültügyi eljárás lefolytatásáig egy állami hatóság járna el, így az ide érkezőknek egy állami szervvel kell kommunikálniuk, míg az egyes testületek közti kusza alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok megszűnnének.

Valamennyi rászorulónak biztosítanának mentálhigiéniás ellátást, tolmácsot és jogi segítségnyújtást. Több tranzitzónát létesítenének a határzár mentén, így többen és gyorsabban juthatnának emberséges körülmények közé. A kerítés rongálásának dekriminalizálását kívánatosnak tartják, hiszen a határon létesített kapuk szükségtelenné teszik a rongálást. A kerítés őrzőinek ellátásán jelentősen javítanának.

A lehető legrövidebb időtartamra korlátoznák a menekültügyi eljárás lefolytatásának idejét, annak érdekében, hogy minél hamarabb befogadó állomásra kerülhessenek azok, akik nemzetközi védelemre jogosultak. Mind a családosokat, mind a 18 éven aluliakat, kérelmük regisztrációja után, egyből a számukra fenntartott befogadó állomásokra szállítanák, hogy ott várják meg kérelmük elbírálását.

A Momentum a civilek bevonásával és azok tevékenységeinek rendszerszintű koordinálásával tehermentesítené a jelenleg túlterhelt menekültügyi rendszert, annak teljes átalakítása során. A civil szervezetek tájékoztatást, képzést is tudnának nyújtani a menekülteknek és bevándorlóknak arról, hogy milyen kultúrába érkeztek, milyen eltérő szabályokat szükséges betartsanak. Ez kiterjedne arra is, hogy Európában a nők és a gyermekek helyzete eltérő a legtöbb muzulmán államban megszokotthoz képest.

A menekültügyi szakma bevonásával alakítanának ki integrációs stratégiát és erősítenék meg a szociális ellátórendszert, annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülők minél hamarabb aktív tagjaivá válhassanak társadalmunknak.

NATO tagságunk erős garanciát jelent biztonságunkhoz, az Európai Unió közös értékrendje pedig iránytűt a szociális Európához, és ezzel Magyarország, a magyarság nemzeti érdekeinek érvényesítéséhez.

Mik a közös pontok?

 • Felszámolná az oktatás túlzott központosítását:
 • A jelenlegi 16-ról 18 évre állítaná vissza a tankötelezettségi korhatárt:
 • Fellépne a hálapénz és a paraszolvencia gyakorlata ellen:
 • Emelné a nyugdíjminimumot:
 • Többek számára tenné elérhetővé az önkormányzati bérlakásokat:
 • Megtartaná a déli határzárat, az illegális migráció megfékezésére:
 • Külpolitikában inkább Nyugat, mint Kelet felé nyitna:
 • Felmondaná a Paks II atomerőmű szerződését:
 • Biztosítaná a levélben szavazás lehetőségét a kivándorolt magyarok számára:
 • Átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket és nyilvánosságra hozná a pályázatok és tenderek részleteit:

 

Ha továbbra sem igazán tudod melyik párt áll hozzád a legközelebb,
tekintsd meg a Vokskabin pártszimpatizánsi iránytűjét.

Hogyan szavazhatok?

Összesen 199 parlamenti szék kerül kiosztásra a választásokon, ezek közül 93 a listás szavazatok alapján, 106 mandátum sorsa pedig az egyéni választókerületekben dől el. Az Április 8-i szavazáskor tehát 2 szavazólapot fogsz majd magad előtt látni, egyet a pártlistás, egyet pedig a lakcímed szerinti egyéni választókerületben induló jelöltekről.

Fontos kiemelni, hogy van lehetőség a keresztbe szavazásra, azaz ha a listán egy adott pártra szavazol, attól függetlenül az egyéni választókerületedben bármelyik párt jelöltjére vagy akár egy független jelöltre is szavazhatsz.

 

Magyarországon élek

A lakcímem szerint kijelölt szavazókörben fogok szavazni - Normál szavazás:

 • Választójoggal rendelkezik minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, kivéve...
 • A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat
 • Erről a választási iroda levélben, magyarországi lakcímére kiküldött választási értesítőben fogja önt értesíteni, melyet szavazáskor magával kell vinnie.

Másik szavazókörben szeretnék szavazni - Átjelentkezés másik szavazókörbe:

 • Kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok nyújthatnak be átjelentkezési kérelmet.
 • A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán szereplő adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
 • Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (vagy budapesti kerületbe) lehet.
 • Minden településen (vagy budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címéről a helyi választási iroda írásban tájékoztat a kérelem benyújtása után.
 • Átjelentkezés esetén is igényelhető mozgóurna indokolt esetben.
 • A kérelem legkésőbb 2018. április 6-án 16 óráig nyújtható be, online vagy papír alapon postán vagy személyesen a lakóhely szerinti illetékes választási irodában.

Nem tudok megjelenni hivatalos szavazóhelyiségben - Mozgóurna igénylése:

 • Mozgóurna kizárólag súlyos egészségi állapot, fogyatékosság, illetve fogva tartás esetén igényelhető.
 • A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán szereplő adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
 • A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a mozgóurnát igénylő választópolgárt lakóhelyén vagy más általa megadott címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
 • Ha a választópolgár a lakóhelyétől eltérő szavazókör területén tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a szavazás napi tartózkodási helyére, és ezt követően kell igényelnie a mozgóurnát a leírtak szerint.
 • A kérelem benyújtható: online legkésőbb 2018. április 8-án 15 óráig vagy papír alapon személyesen vagy levélben a helyi választási irodában 2018. április 6-án 16 óráig, illetve a szavazatszámláló bizottsághoz 2018. április 8-án 15 óráig.

Melyik az én Egyéni Választókerületem?

Itt helységneved megadásával megtekintheted a te egyėni választókerületedben induló jelölteket ės azok esėlyeit:

Ha változást szeretnėl, szavazz a legesélyesebb ellenzéki jelöltre:

Itt pedig lakcímed alapján megtalálod azt a szavazóhelyiséget, ahol április 8-án leadhatod szavazatod.

A tudatos szavazás támogatói

Együtt Jobbik MomentumMSZP & PárbeszédDemokratikus KoalícióLMPFüggetlen DiákparlamentVokskabin

Támogass minket, hogy még a választások előtt, minél többekhez eljuthassunk!